Byggeprosjekt

Drammen Moské forsamlingslokale (Moskébygg)

Allerede i begynnelsen av 1980-åra begynte arbeidene med å bygge moské i drammen av førstegenerasjons innvandrere fra Pakistan. Det har tatt lang tid, men vi har gleden av å meddele at drømmen har gått i oppfyllelse og moskeen er i sin siste fase. Vi trenger fortsatt bidrag fra deg.

Generalforsamling har vedtatt at midler som gis til byggeprosjektet er øremerket og kan ikke benyttes til andre formål.

Vi lover å forvalte din gave på en best mulig måte.

#18902

Gi ditt bidrag på følgende måter til byggeprosjektet:

Kontanter: 

Kontaktpersoner

Leder - Amjad Farooq (Mobil: 911 92 324 )

Økonomiansvarlig - Rashad Mukhtar (Mobil: 97416228)Avtalegiro
Vi har veldig god erfaring med avtalegiro og flesteparten av bidragene er gitt på denne måten. Pengene går uavkortet rett inn på byggekonto: 7177 05 76460

Ta kontakt med Rashad Mukhtar (Mobil: 974 16 228) for å komme i gang med avtalegiro. Månedsbeløp velger du selv. 200 kr, 300 kr 500 kr eller mer... Hver eneste krone teller.

Klikk her for signere avtalegiro elektronisk.

Klikk her for å skrive ut skjema.

Vipps

Drammen Moské har opprettet Vipps avtale, dermed kan du vippse store og små beløp til byggeprosjektet. Enkelt og greit.

Bidra ved engangsstøtte rett til byggekonto

Har du lyst til å bidra en eller flere ganger til byggeprosjektet så kan du benytte vår byggekonto: 7177 05 76460. Sett inn en sum som du har lyst til rett på konto fra din bankkonto

Vår informasjon:

Drammen Moské

Organisasjonsnummer: 971 307 315

Forretningsadresse:

Solsvingen 116, 3034 DRAMMEN

Postadresse:

Postboks 2141 Strømsø, 3003 DRAMMEN

Vår bankforbindelse:

DNB BANK ASA

Adresse: 0021 Oslo

Kontonummer : 7177 05 76460

BIC: DNBANOKKXXX

IBAN: NO3471770576460

Vår regnskapsfører:

AC REGNSKAP DA

Nedre Eikervei 37E

3045   DRAMMEN