Zakat

Zakat (eller zakah, zakaat) som oversettes med almisse eller veldedighet, er en av islams fem søyler. Det er ofte nevnt i Koranen sammen med bønnen (salah).

 

"for dem som tror på det skjulte, forretter bønnen, og som gir av det som Vi har gitt dem."

– Koranen; 2.3

Ordet zakat er tatt fra den arabiske roten zaka, som blant annet betyr "å vokse" eller "å bli renere". I islam brukes dette som betegnelse på det Gud har pålagt de velstående å betale av sine eiendeler til fordel for fattige og syke.

 

Velferdsskatten utgjør 2,5 %, men muslimene oppfordres til å gi mer. Pengene skal deles ut til åtte grupper/formål:

  1. Til de som verken har materielle verdier eller inntekt.

  2. Til de som har for lav inntekt til å dekke grunnleggende behov.

  3. Til de som arbeider med å fordele almissene.

  4. Til nye konvertitter til islam.

  5. Til frigjøring av slaver.

  6. Til de som har gjeld de ikke klarer å tilbakebetale på egenhånd.

  7. Til forsvar og spredning av islam.

  8. Til de som er på reise og ikke har midler til å reise hjem.

Muslimer kan selv gi sine almisser til trengende. Det er fastsatt at man ikke kan gi disse almissene til sin nærmeste familie (dvs far og mor), men resten av familie må prioriteres før andre.

Intensjonen bak en obligatorisk almisse sies å være at «man innser at eiendom er en gave fra Gud, og at vi skal dele våre gaver med hverandre. Muslimene sier at eiendommene deres på den måten blir renset...».

Det er vanskelig å anslå hvor store pengebeløp som innsamles gjennom zakat, men det er anslått at flere titalls milliarder kroner som distrubueres globalt til de trengende.