Publisert: 05. januar 2022 kl. 21:49 (sist oppdatert 16. januar 2022 kl. 18:35)

Vi har gleden av å presentere et intervjuet med Imam Nehmat Ali Shah Sahib fra Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat Oslo. Imamen forteller om ulike utfordringer relatert til håndtering av korona pandemien. Han forteller at en del religiøse temaer har dukket opp etter pandemien, hvor imamen har vært involvert i ulike avgjørelser og nye vurderinger rundt de religiøse pliktene med å holde moskeer åpne og hvordan dette vurderes med hensyn til folkehelse. Han har selv vært utsatt for koronaviruset og deler sine erfaringer rundt dette. 

Dette intervjuet består av tre deler.