Islams fem søyler

Islams fem søyler er de fem sentrale ritene innen islamsk trosutøvelse: trosbekjennelsen, bønnen, fasten, pilegrimsreisen og veldedigheten.
 

  • 1 Shahadah (Trosbekjennelsen)

  • 2 Salah (Bønn)

  • 3 Zakat (Almisse/Velferd)

  • 4 Saum (Fasten)

  • 5 Hadjj (Pilegrimsreisen)

1. Shahadah (Trosbekjennelsen)

Trosbekjennelsen (shahadah) er den viktigste av de fem søylene. Å erklære at man er muslim skjer ved at man uttaler trosbekjennelsen:

'Ašhadu 'al-lā ilāha illā-llāhu wa 'ašhadu 'anna Muħammadan rasūlu-llāh.

Jeg bevitner at det finnes ingen gud utenom Allah, og at Mohammed er hans profet.

Denne erklæringen kalles også ash-shahadatan (de to vitnemålene) fordi den består av to deler. Tror man dessuten på trosartiklene, er man muslim.