Drammen Velferd (DV)

Vi som bor i Norge og har familier i Pakistan ønsker at vår siste hvilested skal være i Pakistan. Mange ønsker at kisten skal sendes til hjemlandet. Derfor har det over lengre tid vært vanlig å ha medlemskap i en forening som tar seg av det praktiske rundt et dødsfall.

 

Drammen Velferd tilbyr denne unike velferdsordningen for de som melder seg inn.

Drammen Velferd er en registrert forening i Brønnøysund registrene med eget organisasjonsnummer men jobber sammen med Drammen Moské. Medlemskontingent er NOK 1000 per familie /år. 1500 det første året.

Hovedtilbud ved dødsfall:

- 25 000 kr kontant til medlemmets familie - DM Velferd ordner det praktiske rundt dødsfallet.

- 30 000 kr kontant hvis DM Velferd ikke skal gjøre praktisk arbeid.

- Vi har avtale med Al-Khidmat som begravelsesbyrå. Kan kontakte dem direkte hvis ønskelig.

 

Drammen Velferd Styret er valgt og består av Sajid Mukhtar (Leder), Ali Muhammad (Styremedlem)og Atif Choudhry (Styremedlem)

Lurer du på noe eller ønsker å bli medlem? Ta kontakt med en av oss:

Vedtekter sendes på e-post ved forespørsel.

 

Visjon/Planer for fremtiden:

 

- Skaffe nye medlemmer.

- Bygge opp kapital på kr 100 000.

- Tilby flere tjenester etter hvert.