I henhold til vedtekter for Drammen Moské velges det styret av Generalforsamlingen som består av registrerte medlemmer i DM. Styret velges for 2 år av gangen. Dette for å sikre kontinuitet. 

Følgende styre ble valgt ves sist generalforsamling:

Drammen Moské Styret​ 2018 - 2020

Leder, Amjad Farooq - 911 92 324

Styremedlem, Sajid Mukhtar

Styremedlem, Nauman Sarwar

Styremedlem, Gulzar Ahmad

Styremedlem, Asjad Mahmood

Styremedlem, Adil Mehmood

Styremedlem, Qamar Zaman

Styremedlem, Sufian Sarwer

01 /
Drammen Moské Styret

DM Kvinneforening har eget styret. De er selvstendige og er registrert i brønnøysund registrene med eget organisasjons nummer. DM Kvinneforening jobber i samråd med Drammen Moské styret.

DM Kvinneforening arrangere månedlige programmer for kvinner og ungdommer, samt seminarer og kurs.

02 /
DM Kvinneforening
03 /

Alle medlemmer i Drammen Moské kan i tillegg tegne medlemskap i Drammen Velferd(DV). Det gir da rett til å motta økonomisk bistand ved et dødsfall i medlemmets familie i Norge. Kontingenten er per dags dato 1000 kr per familie per år.

 

Nye medlemmer betaler 1500 kr det første året.

Drammen Velferd Styret

Leder, Sajid Mukhtar  

Styremedlem, Ali Muhammad 

Styremedlem, Atif Choudhry

Drammen Velferd

MOB 409 18 290 / www.drammenmoske.no/ minhajdrammen@gmail.com

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus
Våre dialogpartnere
04 /

Islamsk Råd Norge

Islamsk Råd Norge (IRN) er en paraplyorganisasjon for islamske trossamfunn og organisasjoner i Norge. IRN representerer i dag 38 medlemsorganisasjoner som er spredd over hele landet, og disse igjen har nærmere 65.000 muslimer som medlemmer.

Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL)

DOTL er en organisasjon for menigheter og tros- og livsynsforeninger i Drammen og omegn. Vi er i dag 21 medlemsorganisasjoner (kristne, muslimer, bahá’íer, humanetikere, sikher og hinduer) .

05 /
Våre samarbeidspartnere

Karateklubben

Vi har inngått samarbeid med Karateklubben som har trening både på Fjell, Skoger og Mjøndalen. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å delta i denne kampsporten.

Avtalen gir redusert pris til våre medlemmer ved påmelding til deres kurs. 

For mer informasjon kontakt klubb på deres nettside: http://www.kampsportlaget.com/