Fitrana(Zakat ul Fitr)

Fitrana er en bidrag til de som ikke har anledning til å feire ramadan månedens slutt. Zakat ul Fitr må betales før Eid-bønnen(Eid-ul-Fitr), men vi anbefaler at det betales tidligere, slik at midlene kommer frem til de trengende. Det skal betales i form av hva som regnes som basismatvarer i samfunnet eller i penger til å kjøpe de aktuelle matvarene.

Mengden ble beskrevet av Profeten (FVMH) som en saa’ me mat, noe som tilsvarer fire madd. En madd er en mengde som kan øses opp når man bruker begge hendene sammen. Hvis vi gjør om dette til en pengeverdi basert på prisen på matvarer som mel eller ris, blir det ca. 50 kr.

Beløpet i Norge er satt til kr 50,- for per familiemedlem.

Eksempel:

Familie med 2 voksne og 2 barn skal tilsammen betale kr 200,- i Fitrana.  

Drammen Moské tilrettelegger distribusjon, slik at du kan betale fitrana før Eid-bønnen

Vi bruker Vipps #18902 for å ta imot Fitrana og det settes eget bod i Moské-lokale for å ta  imot før Eid ul Fitr-bønnen. Husk å merke Vipps-betaling med Fitrana, slik midlene distrubueres riktig.