Envher muslim tilstreber for å be 5 daglige bønn.

Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib og Isha. Drammen Moské tilreggelegger for at muslimer kan be 5 om ganger om dagen på moskeen.

Fredagsbønn som er en forlengelse av Dhuhr med en tale/preken. Prekenen omhandler det daglige hvor det i fellesskap gis retninglinjer for å være et godt samfunnsengasjert mennesket.

5 daglige bønn - Obligatorike for en hver troende muslim
Månedlig undervisning - Dars-e-Quran basilsala Ghiarween Sharif 

Dette er videreføring av diskusjoner, kunnskaper, læring, veildening i teamaer som tas opp i fredagsbønn. Her er det to-veis dialog hvor medlemmer tar opp spørsmål, kommer med ytringer og får svar slik de lærde gjennom historien har besvart og konkludert med.

Kurs | Seminar 
Aktivitetskalender: Kvinner

Drammen Moské Kvinne forening tilrettelegger en del aktuelle kurs, seminar og aktiviteter i regi av DM Styret for ungdommer og kvinner.

 

Kurs | Seminar
Aktivitetskalender: Menn

DM styret tilrettelgger aktuelle kurs, seminarer og aktiviteter for menn.

Det går faste klasser hver torsdag på moskeen, tidspunktet annonseres ved utsendelse av sms til medlemmer.

Kurs | Seminar
Aktivitetskalender: Menn

DM styret tilrettelgger aktuelle kurs, seminarer og aktiviteter for ungdommer.

Det går faste klasser hver fredag på moskeen, tidspunktet annonseres ved utsendelse av sms til medlemmer.